Rotavirus Aşısı Sonrası İnvajinasyon (Bağırsak Düğümlenmesi) Riski Artmamaktadır

Rotavirus Aşısı Sonrası İnvajinasyon (Bağırsak Düğümlenmesi) Riski Artmamaktadır

2006-2010 yılları arasında pentavalan rotavirus aşısının (RV5), farklı yerlerde; 4-34 hafta arasındaki bebeklere uygulanım sonrası,  CDC ve aşı güvenlik bankası (VSD) tarafından bağırsak düğümlenmesi riski açısından değerlendirilmiştir. Bu risk aşı uygulandıktan 1-7 gün ve 1-30 günler arasında incelenmiştir. Çalışma periyodu süresince 786725 doz uygulanmıştır. Aynı periyotta rotavirus aşısı uygulanmayan çocuklar kontrol grubu olarak alınmıştır. Çalışma sonucunda; 22 vakada bağırsak düğümlenmesi saptanmış olup, 14 vaka RV5 aşı grubunda, 8 vaka ise kontrol grubundadır (RR, 0.95; %95 CI, 037-2.63). Sonuç olarak, ABD’de önerilen aşı yaş grubunda bağırsak düğümlenmesi riskinin RV5 aşısı alanlarda artmadığı görülmüştür.

JAMA, 2012;307(6):598