ÇOCUKLARIN KAN BASINCI İÇİN KOYU ÇİKOLATA“DARK CHOCOLATE (DC)”: RANDOMİZE ÇALIŞMA

ÇOCUKLARIN KAN BASINCI İÇİN KOYU ÇİKOLATA“DARK CHOCOLATE (DC)”: RANDOMİZE ÇALIŞMA

Hipertansiyon olmaksızın, erişkin yaştaki kan basıncı yükseklikleri kardiyovasküler hastalıkların habercisidir ve çocukluk çağındaki kan basıncı bu sürecin belirleyicisidir. Erişkinlerde düzenli DC tüketimi kan basıncını düşürür, fakat çocuklardaki etkisi bilinmemektedir.

Çalışmanın amacı; okul temelli DC kullanımının uygulanabilirliğini değerlendirmek ve kısa dönemdeki ortalama grup kan basıncı üzerine etkisini incelemek.

Çalışmaya 194 çocuk dahil edilmiş (10-12 yaşları arasında); çalışma grubu (7 g/gün, 7 hafta DC kullanan grup, n=124) ve kontrol grubu (n=70) şeklinde randomize edilmiş.

Çalışma ve kontrol grubundaki öğrencilerin sistolik (ortalama fark 1,7 mm Hg, % 95CI −0,6 – 4,1) ve diastolik (−1.2 mm Hg, % 95 CI −3.6 – 1.3) kan, basınçları, antropoemetrik ölçümleri ve iyilik halleri benzer bulunmuş,

Sonuç olarak; okul çağındaki çocukların DC kullanımı uygun görülürken, tanımlayıcı çalışmalara, daha geniş çalışma grubuna ve endovasküler ölçümleri değerlendiren araştırmalara gereksinim vardır. Diğer taraftan daha yüksek antioksidan doz ve sürenin tanımlanması gereklidir.

Arch Dis Child, 2011