ANNE SÜTÜ, İNEK SÜTÜ VEYA SOYA BAZLI FORMULA İLE BESLENEN BEBEKLERİN BİR YAŞINDAKİ GELİŞİMSEL DURUMU

ANNE SÜTÜ, İNEK SÜTÜ VEYA SOYA BAZLI FORMULA İLE BESLENEN BEBEKLERİN BİR YAŞINDAKİ GELİŞİMSEL DURUMU

Soya bazlı Formulaların normal gelişimi desteklediği rapor edilmiş olsa da, soya proteini ile ilişkili fitokimyasalların gelişim üzerine olumsuz etkilerine dair endişeler devam etmektedir. Bu çalışma hayatın ilk yılında anne sütü (BF), süt bazlı formula (MF) veya soya bazlı (SF) formula ile beslenen bebelerde gelişimsel durumu (mental, motor ve dil) değerlendirmek için planlanmıştır.

Sağlıklı bebekler (n=391) longitüdinal olarak 3, 6, 9 ve 12.aylarda, “Bayley Scales of Infant Development” ve “Preschool Language Scale-3” testleri ile değerlendirildi. Sonuçları etkileyebilecek olan sosyoekonomik durum, annenin yaşı ve IQ’u, gestasyonel yaş, doğum ağırlığı, cinsiyet, baş çevresi, ırk ve diyet öyküsü gibi değişkenler ayarlandı.

MF ve SF ile beslenenler arasında bir fark bulunmadı. BF ile beslenen bebeklerin 6 ve 12.ayda mental gelişim indeks (MDI) skorları daha yüksek bulundu (P<0.05). Altıncı aydaki psikomotor gelişim indeks (PDI) skorları BF bebeklerde SF ile beslenenlerden daha yüksek; 3 ve 6.ayda “Preschool Language Scale-3” skorları ise MF ile beslenen bebeklerden daha yüksek bulundu (P <0.05).

Sonuç olarak bakıldığında değerlendirilen tüm gelişimsel test skorları normal sınırlardaydı. MF ve SF grupları arasında fark yoktu. Formula ile beslenen bebekler ile karşılaştırıldığında BF grubunda kognitif gelişim biraz daha iyi saptandı.

Pediatrics 2012; 129(6):1134-40